നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MADHAVAN S SON WINS 7 MEDALS AT SWIMMING CHAMPIONSHIP

    R Madhavan| മകൻ അച്ഛനേക്കാൾ കേമൻ; നീന്തൽ മത്സരത്തിൽ ഏഴ് മെഡലുകൾ നേടി മാധവന്റെ മകൻ

    ഏഴ് മെഡലുകളാണ് വേദാന്ത് മത്സരത്തിൽ വാരിക്കൂട്ടിയത്.

    )}