നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN BUILDS A TAJ MAHAL LIKE FOUR BEDROOM HOUSE FOR HIS WIFE

    ഭാര്യയ്ക്കായി 'താജ് മഹലൊ'രുക്കി യുവാവ്; നിര്‍മ്മാണം മൂന്നു വര്‍ഷംകൊണ്ട് പൂര്‍ത്തിയാക്കി

    മൂന്ന് വര്‍ഷമെടുത്താണ് താജ്മഹലിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള വീട് ആനന്ദ് ചോക്‌സേ നിര്‍മ്മിച്ചത്

    )}