നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN BUYS PORSCHE WORTH RS 1 CRORE WITH FAKE CHEQUE PRINTED FROM HOME COMPUTER

    വീട്ടിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു കോടി രൂപയുടെ ചെക്ക് നൽകി പോർഷെ കാർ വാങ്ങി; യുവാവ് പിടിയിൽ

    മുന്തിയ ബ്രാൻഡ് ഉൽപന്നങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയ യുവാവാണ് വ്യാജ ചെക്ക് ഉപയോഗിച്ച് പോർഷെ കാർ വാങ്ങിയത്.

    )}