നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN HAD HIS PENIS STUCK INSIDE A BOTTLE NECK

    പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയുടെ കഴുത്തിൽ ജനനേന്ദ്രിയം കുരുങ്ങിയ നിലയിൽ രണ്ടു മാസം ജീവിച്ച വ്യക്തി; അമ്പരന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ

    ഇതേ അവസ്ഥയിൽ രണ്ടു മാസം തുടർന്ന ശേഷമാണ് ഈ വ്യക്തി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയത്

    )}