നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN LOSES PENIS IN SLEEP SEVERED BY GIRLFRIEND

    ഉറക്കത്തിനിടെ ജനനേന്ദ്രിയം നഷ്‌ടപ്പെട്ടു; മുറിച്ചെടുത്ത ഭാഗം ഫ്ലഷ് ചെയ്തു കളഞ്ഞു!

    ഉറക്കത്തിൽ നിന്നും വേദന കൊണ്ടെഴുന്നേറ്റ ശേഷമാണ് ജനനേന്ദ്രിയം നഷ്‌ടപ്പെട്ട വിവരം ഇയാൾ മനസ്സിലാക്കിയത്

    )}