നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MAN WHO MARRIED HIS SEX DOLL SAYS SHE IS FRACTURED AND UNDER REPAIR

    സെക്സ് ടോയ്‌യുമായി വിവാഹം; പരിക്ക് പറ്റിയ 'ഭാര്യ'യെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എന്ന് ഭർത്താവ്

    Man who married his sex doll says she is fractured and under repair | മറ്റാർക്കും താങ്ങാനാവാത്ത വേദന പോലും തന്റെ പ്രിയതമ സഹിക്കും എന്ന് യൂറി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സെക്സ് ടോയ് തകർന്നു എന്ന വിവരം പുറത്തുവരുന്നത്

    )}