നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MIDHUN MANUEL THOMAS POSTS A BLAST FROM THE PAST

    അന്നൊരു സ്കൂൾ നാടകത്തിൽ; പണ്ട് അഭിനേതാവെങ്കിൽ ഇന്ന് മലയാളികളുടെ പ്രിയ സംവിധായകൻ

    അന്ന് സ്റ്റേജിൽ വേഷമിട്ടെങ്കിലും പിൽക്കാലത്ത് അനവധിപ്പേരെ ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ അണിനിരത്താനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗം

    )}