നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MOHANLAL VISITS CHARITABLE SOCIETY RHYTHMBHARA ECO SPIRITUAL COMMUNE IN WAGAMON

    ഇവിടെ വന്നു പോയത് 'മോഹന്‍ലാല്‍' തന്നെയല്ലേ? വിസ്മയം മാറാതെ ഋതംഭര കുടുംബാംഗങ്ങള്‍

    പ്രാതലിന് എന്ത് കരുതണമെന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍, 'ഏയ് ഒന്നും കരുതണ്ട കഞ്ഞി എങ്കില്‍ കഞ്ഞി, എനിക്കുവേണ്ടി ഒന്നും ഒരുക്കണ്ട' എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി

    )}