നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MOMS THONGS GOT STUCK TO CHILDS SCHOOL SHOE

    മകളുടെ സ്കൂൾ ഷൂവിൽ ഒട്ടിപ്പിച്ച വസ്തു കാരണം അമ്മയ്ക്ക് നാണക്കേട്; കുഞ്ഞിന്റെ നിഷ്കളങ്കത സൃഷ്‌ടിച്ച പൊല്ലാപ്പ്

    മുൻപൊരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ലൂബ്രിക്കന്റു കുപ്പിയാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ അതിലും വലിയ ഒരു വസ്തുവാണ് ഇവിടെ ആറ് വയസ്സുകാരി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയത്

    )}