നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » MOTHER OF TWO MARRIES THE ELDER TREE

    രണ്ടു കുട്ടികളുടെ അമ്മയായ യുവതി മരത്തെ വിവാഹം ചെയ്തു; ഒന്നാം വിവാഹ വാർഷികാഘോഷം ഇങ്ങനെ

    Mother of two marries the elder tree | വിവാഹ ശേഷം 'ഭർത്താവിന്റെ' പേര് സ്വന്തം പേരിനൊപ്പം യുവതി ചേർക്കുകയും ചെയ്തു