നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » NAKED MAN BLOCKS TRAFFIC GETS A BLOW ON HIS FACE

    നഗ്നനായ യുവാവ് ട്രാഫിക് തടസ്സപ്പെടുത്തി; ഒടുവിൽ കയ്യാങ്കളി

    Naked man blocks traffic, gets a blow on his face | സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിച്ച ഈ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു

    )}