നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » NAKED MAN ROLLERSKATING ON MAIN ROAD CAUGHT IN CCTV VISUALS

    തലയിൽ പാണ്ട മാസ്കും ധരിച്ച് നഗ്നനായി റോഡിൽ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് നടത്തിയ ആൾ സി.സി.ടി.വി. ക്യാമറയിൽ

    സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്

    )}