നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » NAYANTHARA TO MARRY A TREE BEFORE GETTING VIGNESH SHIVAN

    Nayanthara | നയൻതാര ആദ്യം വരണമാല്യം ചാർത്തുന്നത് മരത്തിന്; ജാതകത്തിൽ ദോഷമെന്ന്

    വിവാഹത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇരുവരും അടുത്തിടെ ആന്ധ്രാപ്രേദശിലുള്ള തിരുമല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് എത്തിയിരുന്നു

    )}