നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » PADMA LAKSHMI WAS CLUELESS ABOUT THE FATHER OF HER CHILD

    Padma Lakshmi | മകളുടെ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് തനിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു; കാരണം വെളിപ്പെടുത്തി പത്മ ലക്ഷ്മി

    Padma Lakshmi was clueless about the father of her child | ഗർഭിണിയായ വേളയിൽ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവാരെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് മോഡലും എഴുത്തുകാരിയുമായ പത്മ ലക്ഷ്മി കാരണസഹിതം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു