നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » PAKISTANI CRICKETERS INVITE INDIAN TAXI DRIVER FOR DINNER AFTER HE REFUSED TO TAKE MONEY

    പാക് താരങ്ങളിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങാതെ ഇന്ത്യൻ ടാക്സി ഡ്രൈവർ; അത്താഴ വിരുന്നൊരുക്കി പാക് താരങ്ങളുടെ സ്നേഹം

    ഇന്ത്യൻ ഡ്രൈവറും പാക് താരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കഥയാണ് ഇപ്പോള്‍ ചർച്ചയായിരിക്കുന്നത്.