നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » PARENTS OF TEEN GIRL HAD HEART ATTACK AFTER SHE POSTED NUDE PICS ONLINE

    മകൾ സ്വന്തം നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്‌തു; വിവരമറിഞ്ഞ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചു

    Parents of teen girl had heart attack after she posted nude pics online | ഓൺലൈൻ പഠനത്തിനായി മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങി നൽകിയ 15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ പ്രവർത്തിയിൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഹൃദയാഘാതം

    )}