നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » PARODY SONGS ABOUT MINISTER MM MANI GOES VIRAL

    മന്ത്രിയെ പുകഴ്ത്തിയ ഗാനം ലേശം 'വ്യത്യസ്തമായി'; തെറ്റിച്ചവരോട് വിശാലഹൃദയനായ മണിയാശാൻ ക്ഷമിച്ചു

    അല്പം പുകഴ്ത്തൽ ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ? അതുകൊണ്ടാണ് ആ പാരഡി കേട്ടപ്പോ മണിയാശാൻ അതങ്ങ് ആസ്വദിച്ച് കേട്ടത്. പക്ഷെ ഒരു തെറ്റ്. ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി. സംഭവം ഇങ്ങനെ.

    )}