നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » PREITY ZINTA AND HUSBAND BECAME MOM AND DAD TO TWIN KIDS

    അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രീതി സിന്റ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അമ്മയായി

    Preity Zinta and husband welcome twin kids | 2016ലായിരുന്നു പ്രീതി സിന്റ, ജീൻ ഗുഡിനഫ് വിവാഹം

    )}