നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » RHEA KAPOOR KISSES HER HUSBAND AND WISHES HIM A HAPPY BIRTHDAY

    ഭർത്താവിന് ചുംബനം നൽകി ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്ന് റിയാ കപൂർ

    ഒരു ചിത്രത്തിൽ ഭർത്താവിന്‍റെ നെറ്റിയിൽ റിയ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്നിൽ കരണിന്‍റെ ചുണ്ടുകളിലാണ് റിയയുടെ ചുംബനം.

    )}