നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » RIHANNA POSING TOPLESS WITH A DIAMOND STUDDED GANESHA NECKLACE

    Rihanna poses topless| ട്വിറ്ററിൽ വീണ്ടും വിവാദവുമായി റിഹാന; കാരണം ടോപ്‌ലെസ് ചിത്രത്തിലെ ഗണേശ ലോക്കറ്റ്

    ലാവന്റർ നിറത്തിലുള്ള സാറ്റിൻ ഷോർട്സ് മാത്രമാണ് ചിത്രത്തിൽ റിഹാന ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    )}