നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SALMAN KHAN SAYS BIGG BOSS IS THE ONLY RELATIONSHIP THAT HAS LASTED LONG

    Salman Khan| ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീണ്ടു നിന്ന ഒരേയൊരു ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് സൽമാൻ ഖാൻ

    താനും ബിഗ്ബോസുമായുള്ള സാമ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സൽമാൻ രസകരമായി പറയുന്നുണ്ട്.

    )}