നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SAMANTHA AKKINENI IS VACATIONING IN KERALA

    Samantha | അവധിയാഘോഷവുമായി സാമന്ത അക്കിനേനി കേരളത്തിൽ; നയനമനോഹരമായ സ്ഥലം ഏതെന്ന് മനസ്സിലായോ?

    കേരളത്തിലെ പച്ചപ്പ്‌ നിറഞ്ഞ ഈ ദൃശ്യമനോഹാരിത എവിടെയെന്നു കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞോ?