നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SAMANTHA LIFTS A 30KG DUMBBELLS DURING MORNING WORKOUT

    Samantha | സാമന്തയുടെ കയ്യിലേത് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഡംബ്ബെൽസോ? തന്റെ പകുതിയോളം വരുന്ന ഭീമനെ ഉയർത്തി താരം

    തന്റെ പകുതിയെക്കാളേറെ ഭാരമുള്ള ഡംബ്ബെൽസ് ഉയർത്തുന്ന വർക്ക്ഔട്ട് വീഡിയോയുമായി സാമന്ത

    )}