നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SAMANTHA OPENS UP ABOUT RELENTLESS ATTACK BY FANS POST DIVORCE

    Samantha | വിവാഹമോചനം വേദനാജനകമായ പ്രക്രിയയാണ്; പ്രതികരണവുമായി സാമന്ത

    Samantha opens up about relentless attack by fans post divorce | പ്രതികരണവുമായി സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭു