നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SANA KHAN SHARES EMOTIONAL NOTE ON FIRST WEDDING ANNIVERSARY

    Sana Khan| 'ദൈവവുമായി എന്നെ അടുപ്പിച്ച വ്യക്തി'; ഒന്നാം വിവാഹ വാർഷികത്തിൽ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സന ഖാൻ

    പാപത്തിലേക്കല്ല, ദൈവത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെന്നെ അടുപ്പിച്ചതെന്ന് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് സന ഖാൻ

    )}