Home » photogallery » buzz » SANJU LAKSHMY INFLUENCERS CONDUCT NAMING CEREMONY OF THEIR SON

Sanju and Lakshmy | ഇളയകുഞ്ഞിന്റെ നൂലുകെട്ട് കഴിഞ്ഞു; സകുടുംബം സഞ്ജുവും ലക്ഷ്മിയും

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ഹിറ്റ് കപ്പിൾ സഞ്ജുവും ലക്ഷ്മിയും ഇളയ കുഞ്ഞിന്റെ നൂലുകെട്ട് ചടങ്ങിന്റെ വിശേഷവുമായി