Home » photogallery » buzz » SEVEN CHILDREN BARGED INTO THE FIFTH WEDDING OF THEIR DAD

അച്ഛന്റെ അഞ്ചാം വിവാഹത്തിന് ഏഴു മക്കൾ പന്തലിൽ ഇടിച്ചു കേറി; നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

സിനിമയെ വെല്ലുന്ന രംഗങ്ങളുമായി ഏഴു മക്കളും അവരുടെ അമ്മമാരും വിവാഹപ്പന്തലിൽ