നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SHILPA SHETTY CUT A DASH IN A RAVISHING PINK BUBBLEGUM DRESS

    Shilpa Shetty | ബബിൾഗം ഡ്രെസ്സിൽ ഗ്ലാമറസായി ശില്പ ഷെട്ടി; പുത്തൻ ലുക്ക് ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു

    Shilpa Shetty cut a dash in a ravishing pink bubblegum dress | പ്രായത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ലുക്കുമായി പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ ശില്പ ഷെട്ടി എപ്പോഴും മുൻപന്തിയിലാണ്