നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » SULTAN WORTH RS 21 CRORE DIES OF HEART ATTACK

    21 കോടി രൂപ വിലയുള്ള പോത്ത് 'സുൽത്താൻ' കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചു

    സുൽത്താന് 6 അടി നീളവും ഒരു ടൺ ഭാരവുമുണ്ടെന്ന് ഉടമ നരേഷ് പറഞ്ഞു. സുൽത്താൻ ദിവസവും 10 ലിറ്റർ പാലും 20 കിലോ കാരറ്റും 10 കിലോ പച്ചിലയും 12 കിലോ വൈക്കോലും കഴിക്കുമായിരുന്നു

    )}