നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » THE YOUNGEST GREEN AGENT FOUR YEAR OLD NINA GOMES CLEANS OCEAN

    ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ 'ഗ്രീന്‍ ഏജന്റ്'; കടലിലെ മാലിന്യങ്ങള്‍ വൃത്തിയാക്കി നാലു വയസുകാരി നീന ഗോമസ്

    ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഗ്രീന്‍ ഏജന്റ് എന്നാണ് നാലു വയസുകാരിയായ നീന അറിയപ്പെടുന്നത്.

    )}