നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » THIRTY YEAR OLD CORPSE FOUND IN THE SUBTERRANEAN FLOOR IN OLD BUNGALOW

    പഴയ ബംഗ്ലാവിന്റെ ഭൂഗർഭ അറയിൽ 30 കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള മൃതദേഹം; കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

    Thirty-year-old corpse found in the subterranean floor in old bungalow | ബംഗ്ളാവ് പുനഃരുദ്ധരിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്

    )}