Home » photogallery » buzz » THOUSANDS OF PENIS FISH WASH UP ON CALIFORNIA BEACH AND SOCIAL MEDIA IS SHOOK

കടൽക്കാറ്റിൽ തീരമണഞ്ഞത് ആയിരക്കണക്കിന് 'പെനിസ്' ഫിഷുകൾ

കടലിന്റെ അടിത്തട്ടില്‍ മണലിനുള്ളിലായാണ് സാധാരണഗതിയിൽ പെനിസ് ഫിഷുകള്‍ കഴിയുന്നത്.