നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » TRUTH OF AAMIR KHAN S THIRD WEDDING RUMOURS

    Aamir Khan| ആമിർ ഖാൻ മൂന്നാമതും വിവാഹിതനാകുന്നോ? സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ്

    ഒപ്പം അഭിനയിച്ച നടിയുമായി ആമിർ ഖാൻ അടുപ്പമുണ്ട് എന്ന തരത്തിലും വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്നു

    )}