നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » TWINKLE KHANNA ON BEING A COOLIE BEFORE BOLLYWOOD DEBUT

    Twinkle Khanna | സിനിമയിലെത്തും മുൻപ് ഞാനൊരു കൂലിയായിരുന്നു; ട്വിങ്കിൾ ഖന്ന മനസ്സുതുറക്കുന്നു

    Twinkle Khanna on being a coolie before bollywood debut | നടൻ രാജേഷ് ഖന്നയുടേയും നടി ഡിംപിൾ കപാഡിയയുടെയും മകളാണ് ട്വിങ്കിൾ