നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » VICKY KAUSHAL ROMANTIC PROPOSAL TO KATRINA KAIF

    Vicky Kaushal-Katrina Kaif| കത്രീന കൈഫിനെ വിക്കി കൗശൽ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ; താരവിവാഹം ഡിസംബറിൽ?

    ഡിസംബർ ഏഴിനും ഒമ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് വിവാഹം

    )}