നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WEST BENGAL MAN GETS GOLD MASK MADE WORTH RS 5 POINT 70 LAKH NJ

    Gold Mask| 5.70 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കി വ്യവസായി; കള്ളന്മാരെ പേടിച്ച് ലോക്കറിൽ

    ദുർഗ്ഗാ പൂജയ്ക്ക് ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ സ്വർണ മാസ്ക് പണിയിച്ചത്. എന്നാൽ ആഘോഷവേളയിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ മാസ്ക് പോക്കറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു

    )}