നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WHAT INDIANS SEARCHED IN GOOGLE AFTER HARNAAZ KAUR SANDHU WINS MISS UNIVERSE 2021 TITLE

    Harnaaz Sandhu| വിശ്വസുന്ദരി ഹർനാസ് സന്ധുവിന്റെ ഉയരമെത്ര? എത്ര വയസ്സായി; ഇന്ത്യക്കാർ ഗൂഗിളിൽ തിരഞ്ഞത്

    വിശ്വസുന്ദരിയായതിനു പിന്നാലെ ഇന്റർനെറ്റിൽ വൈറലായിരിക്കുകയാണ് ഹർനാസ്.