നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WHEN AND HOW SAIF ALI KHAN CHOSE KATRINA OVER KAREENA

    Saif Ali Khan | സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ കരീനയ്ക്ക് പകരം കത്രീനയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിമിഷം; ആ കഥ അറിയാമോ?

    കരീനയ്ക്ക് പകരം കത്രീനയെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സെയ്ഫ് അലി ഖാൻ

    )}