നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WHEN SHAH RUKH KHAN THOUGHT GAURI KHAN WOULD DIE

    'ആ നിമിഷം ഗൗരി മരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിച്ചു'; ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ഷാരൂഖ് ഖാൻ

    ആശുപത്രിയിൽ ട്യൂബുകളും മറ്റും ഘടിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു ഗൗരി. അതിന് മുമ്പ് ഗൗരിയെ ഇത്രയധികം തളർന്ന് താൻ കണ്ടിരുന്നില്ല

    )}