നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WIFE WAS FIVE MONTHS PREGNANT WHEN HUSBAND RETURNED FROM ABROAD

    മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചത് അഞ്ചു മാസം ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ

    Wife was five months pregnant when husband returned from abroad | ഗൾഫിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഭർത്താവാണ് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞത്