നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN GAVE BIRTH TO A CHILD ON SIXTH MONTH AFTER WEDDING

    വിവാഹത്തിന്റെ ആറാം മാസം യുവതി പ്രസവിച്ചു; ഒടുവിൽ പിതൃത്വം കണ്ടെത്താൻ കൗൺസിലറുടെ ഇടപെടൽ

    താലികെട്ടിയ യുവതിയെ തള്ളി ഭർത്താവ്. ഒടുവിൽ പിതൃത്വം ഉറപ്പിക്കാൻ യുവതിക്ക് തുണയായത് ഫാമിലി കൗൺസിലർ