നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WOMAN RAISES CLAIM THAT HUSBAND OF RAKHI SAWANT IS HER SPOUSE

    Rakhi Sawant | രാഖി സാവന്തിന്റെ ഭർത്താവ് റിതേഷിന്റെ 'യഥാർത്ഥ ഭാര്യ'യും കുഞ്ഞും മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുൻപിൽ

    രാഖി വിവാഹം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നയാൾ തന്റെ ഭർത്താവാണെന്നും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവാണെന്നും വെളിപ്പെടുത്തി യുവതി രംഗത്ത്

    )}