നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » WORRIED WOMAN SEEKS POLICE HELP THINKING THE TURKEY PIECE SHE BOUGHT WAS SEVERED PENIS

    കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ കോഴിക്കഷണം പുരുഷ ലൈംഗികാവയവം എന്ന് സംശയം; പോലീസിനെ വിളിച്ച് യുവതി

    Worried woman seeks police help thinking the turkey piece she bought was severed penis | രൂപസാദൃശ്യം കൊണ്ട് പുരുഷ ലൈംഗികാവയവുമായി സമാനതകളുള്ള കഷണം യുവതി ഫേസ്ബുക് ലൈവിലൂടെ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു

    )}