നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » buzz » YOUNG WOMAN COMES TO KNOW ABOUT HER BIRTH SECRET AFTER BOYFRIEND GIFTED HER A DNA TEST KIT

    കാമുകന്റെ സമ്മാനമായി ഡി.എൻ.എ. ടെസ്റ്റ് കിറ്റ്; യുവതി അറിഞ്ഞത് 30 കൊല്ലം മുൻപത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യം

    Young woman comes to know about her birth secret after boyfriend gifted her a DNA test kit | യുവതിയിൽ നിന്നും മറച്ചു പിടിച്ച മൂന്നു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപുള്ള രഹസ്യമാണ് പുറത്തായത്

    )}