നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » 58 NEW HOTSPOTS ANNOUNCED IN KERALA

    Hotspots in Kerala | സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ; പുതിയതായി 58 എണ്ണം കൂടി

    സംസ്ഥാനത്ത് നിലവില്‍ ആകെ 669 ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ ആണുള്ളത്.

    )}