നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » 6 STATES INCLUDING KERALA ACCOUNT FOR 86PERCENTAGE OF DAILY NEW COVID CASES IN THE COUNTRY

    Covid 19 | രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ വീണ്ടും ഉയരുന്നു; ആകെ കേസുകളുടെ 86% കേരളം ഉൾപ്പെടെ 6 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന്

    ആരോഗ്യ-കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന്‍റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം പ്രതിദിന കേസുകളിൽ 86% കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, പഞ്ചാബ്, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്

    )}