നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » BRIDE AND GROOM MARRIED ONLINE IN TELANGANA DUE TO CORONA VIRUS

    COVID 19 | കോവിഡ് നിയന്ത്രണം; ഓൺലൈനിലൂടെ വിവാഹം നടത്തി വരനും വധുവും

    കല്യാണ ചെറുക്കന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും മാതാപിതാക്കൾ കൂടിയാലോചിച്ച് നിശ്ചയിച്ച ദിവസം തന്നെ ഓണ്‍ലൈനിലൂടെ വിവാഹം നടത്താൻ തീരുമാനമെടുക്കുകയായിരുന്നു.