നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » COVID 19 IMA WANTS KERALA TO BE FULLY LOCK DOWN SOON

    Covid 19 | 'സംസ്ഥാനം പരിപൂർണമായി അടച്ചിടണം'; രോഗലക്ഷണമുള്ള എല്ലാവരെയും പരിശോധിക്കണമെന്നും IMA

    Covid 19 | സമൂഹ വ്യാപനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി വ്യാപകമായി ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുകയും അതിന്റെ ഫലം അനുസരിച്ച് അതിശക്തമായ നടപടികൾ സർക്കാർ കൈകൊളളുകയും വേണമെന്നും ഐഎംഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

    )}