നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » COVID CASES INCREASING IN MAHARASHTRA JUMBO HOSPITAL FACILITY RESTARTED

    കോവിഡ് കേസുകൾ കുതിച്ചുയരുന്നു; മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജംബോ ആശുപത്രി സംവിധാനം വീണ്ടും തുടങ്ങി

    കിടക്കകള്‍ ലഭ്യമല്ലാതാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി പൂനെ കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനിയറിംഗിലാണ് 500 കിടക്കകളുടെ സൗകര്യവുമായി ജംബോ ആശുപത്രി സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നത്

    )}