നിങ്ങളുടെ നഗരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

    Home » photogallery » coronavirus-latest-news » COVID19 INFECTIONS CROSS 3000 GOVT SAYS NO NEED TO PANIC

    COVID 19| ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ 3000 കടന്നു; 30% കേസുകളും മതസമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്; ആശങ്കവേണ്ടെന്ന് സർക്കാർ

    മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കോവിഡ് വ്യാപന നിരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ കുറവാണെന്നും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം

    )}